Šta radimo

Specijalizovali smo se za:


  • ••• Menadžment destinacije (DMC)
  • ••• Incentive putovanja
  • ••• Organizovanje kongresa, konferencija, seminara (PCO)
  • ••• Organizovanje različitih događaja
 
 
 
bel

Blog

TOP 5 PLACES FOR MONTENEGRO

13.10.2020

BOSNIA AND HERCEGOVINA

06.11.2020

MONTENEGRO

06.11.2020

Član smo prestižnih turističkih udruženja i asocijacija